1-night stay

Ono što želimo da vam ponudimo je  apartmantski smeštaj u Karanovcu – Jagare,...
3 zasebna ležaja
45
Postoji mogućnost da koristite i našu kuhinju koja je smještena na samoj obal...
2
32
Postoji mogućnost da koristite i našu kuhinju koja je smještena na samoj obal...
2
38
Postoji mogućnost da koristite i našu kuhinju koja je smještena na samoj obal...
3
3 zasebna ležaja